Terveisiä Hamppupellosta!

Hamppupelto on nyt saanut kasvaa ja kukoistaa noin vuoden. Nettisivut aukesivat 1.4.2020 ja ennen sitä oli tietysti tehty paljon kylvösuunnitelmia ja maanparannustöitä. Hamppupelto kylvettiin lisäämään kannabista käyttävien nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on ollut kehittää palvelu kannabista käyttäville 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille. 

Hamppupelto tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, kehittää vertaisryhmätoimintaa sekä järjestää vaihtoehtoisia trippejä eli hyvinvointia lisäävää ja elämyksellistä päihteetöntä toimintaa. Palvelu on nuorille maksutonta ja anonyymia. Hamppupelto ei ole terveydenhuollon palvelu eli keskustelukäyntien sisältöjä ei kirjata terveydenhuollon rekisteriin eikä palveluun sisälly diagnooseja tai lääkkeitä.

Hamppupellon idean siemen lähti itämään kokemuksista, että kannabista käyttävä nuori jää herkästi olemassa olevien palveluiden ulkopuolelle tai palvelua on vaikea löytää. Tähän löytyy ymmärrettäviä syitä. Kannabista käyttävä voi tarvita ja saada apua monesta eri paikasta esim. perusterveydenhuollosta, sosiaalipalveluista, mielenterveyspalveluista, päihdepalveluista, huumepalveluista, nuorten palveluista.. Hyviä palveluita on pitkä lista, mutta haasteena on, kuinka löytää oikeaan paikkaan ja välttyy palvelusta toiseen ohjaamiselta. Lisähaasteen tuo myös kannabiksen laittomuus, mikä nostaa kynnystä avun hakemiselle.

Hamppupelto on kasvatettu kannabista käyttäville. Hamppupeltoon yhteyden ottaminen ei vaadi, että kannabiksen täytyy olla ongelma. Hamppupelto haluaa kasvattaa kannabista käyttävien hyvinvointia, vähentää haittoja, kehittää parempia palveluja ja olla osaltaan lisäämässä järkevämpää keskustelua kannabiksesta ja kannabista käyttävistä ihmisistä. Tämä blogi on yksi kanava lisätä laadukasta kannabisviestintää. Täällä tullaan jakamaan Hamppupellon kuulumisia sekä kirjoittamaan kannabiksesta ja hyvinvoinnista. Jos sinulla on jotain sanottavaa kannabiksesta ja/tai hyvinvoinnista ja haluat kirjoittaa siitä Hamppupellon-blogiin, ota yhteyttä.

-Riikka, riikka@hamppupelto.fi

Share on facebook
Share on twitter